Partners

Font Advocats Bakoom Kobalt Languages Cambra de Terrassa Cordegat

Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Domicili: Carrer de les Jonqueres 18, 6 C, 08003 Barcelona

C.I.F. nº: B66964362

Correu electrònic: info@samfaina.com

Telèfon: 609.325.299

Dades registrals: inscrita al tom 45.821, foli 159 i full número 500.133

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l'usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'informació rebudes a través del Lloc Web i enviar-li comunicacions sobre novetats o ofertes comercials d'SAMFAINA que puguin ser del seu interès (també via electrònica).

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'usuari per poder mantenir l'usuari degudament informat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l'usuari prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis del lloc web, cal que l'usuari empleni els camps marcats com "obligatoris". Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L'usuari haurà de comunicar a SAMFAINA les seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, l'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L'usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de SAMFAINA o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a info@samfaina.com.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es - C / Jorge Juan, 6 de Madrid).